​مراحل اقدام جهت دریافت خدمات اپلای ابرود کانادا

فرم ارزیابی اولیه

​۱- تکمیل فرم ارزیابی اولیه 

​۲- در صورت تایید فرم ارزیابی اولیه؛ تکمیل فرم توانمندی مالی 

فرم توانمندی مالی

​۳-  تکمیل فرم درخواست Program Matching  جهت انتخاب رشته - شهر 

Program Matching فرم درخواست
ثبت

فرم شما با موفقیت ارسال شد.

فرم انلاین در صفحه جدید باز می گردد، لطفا پس از تکمیل با کلیک برروی دکمه submit  آن را ارسال فرمایید.​​​​​​​
( در صورت باز نشدن فرم لطفا از فیلتر شکن استفاده نمایید)

فرم با فرمت word دانلود خواهد شد ، لطفا پس از تکمیل با استفاده از دکمه صورتی ذیل " بارگذاری فرم..." فرم تکمیل شده را بارگذاری و با کلیک بروی دکمه ثبت ، آن را ارسال فرمایید و یا به ادرس ایمیل info@applyabroad.ca ارسال فرمایید.

فرم انلاین در صفحه جدید باز می گردد، لطفا پس از تکمیل با کلیک برروی دکمه submit  آن را ارسال فرمایید.